Zásady ochrany osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme podle zásad GDPR. Používáme je jen k vytvoření rezervace, zrušení rezervace a přeobjednání. Vaše osobní informace nejsou předávány třetím stranám.
Na vyžádání Vám sdělíme, které osobní údaje o Vás shromažďujeme.
Pokud již nechcete, aby jsme uchovávali Vaše osobní údaje, sdělte nám to na email darja.jancalkova@gmail.com a my je neprodleně odstraníme ze systému.